Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Anne Dalen, som er sokneprest i Strømmen og medlem av styret i Norsk Kvinnelig Teologforening (NKTF), ble tildelt Olavsstipend 2006 for et arbeid knyttet til NKTFs historie. På sitt kontor hos KIFO skal hun derfor jobbe med å dokumentere foreningens historie, analysere denne og tolke den i en kirkelig og samfunnsmessig kontekst. Resultatet legges frem i et jubileumsskrift i forbindelse med NKTFs 50-års jubileum i 2008.

Velkommen og gratulerer!

Anne Dalen kan kontaktes på mail: dalen@kifo.no og telefon: 23334725/63842210