Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Diskusjonen om en spirituell revolusjon, som er inspirert av boken «The Spiritual Revolution» Av Paul Heelas og Linda Woodhead, er et tema som går igjen i det nye nummeret av NJRS.

Her kan du lese artikler av Paul Heelas, Kimmo Ketola, Peter beyer, Magdalena Nordin, Peter Lüchau og Anthony T. Fiscella.

Tidsskriftet utgis av Tapir akademiske forlag og kan bestilles på http://www.tapirforlag.no/content.ap?thisId=29581