Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

Mark Juergensmeyer er professor i sosiologi ved Department of Religious Studies, UC Santa Barbara og direktør ved Orfalea Center of Global and International Studies ved UCSB. Han har bl.a. skrevet boken «Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence» (2003) og redigert boken «Religion in Global Civil Society» (2005). Juergensmeyer vil også holde en forelesning om religiøs vold på IKOS, Universitetet i Oslo onsdag 18. april.

Dag Wollebæk er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Han har skrevet flere artikler om frivillighet og sosial kapital i Norge, deriblant boken «Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i endring» (2002) med Per Selle.
 
Seminaret arrangeres av KIFO, for deltakerne i programutviklingen av prosjektene under satsningsområdet «Religion i det offentlige rom». Satsningsområdet ledes av seniorforsker dr. polit. Inger Furseth.