Søkere på forskerstillingen

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søkere på forskerstillingen ved KIFO.

Søkerne er:
Erling Birkedal, dr art, forsker ved Kirkelig pedagogisk senter – IKO
Curt Dahlgren, teol dr, professor i religionssosiologi ved Lunds Universitet
Kjetil Fretheim, cand theol (doktoravhandling levert til bedømming)
Sissel Halden, siv øk og cand philol (doktoravhandling levert til bedømming)
Olaf Aagedal, dr philos, professor/forsker i kultur- og religionssosiologi, Diakonhjemmet
En søker ønsker ikke navnet offentliggjort.