Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Til nå har hver av KIFOs samarbeidspartnere bidratt med et halvt årsverk årlig. En arbeidsgruppe, nedsatt av KIFOs styre, har sett på denne ordningen og kommet frem til et forslag til ny organisering. Denne går ut på at samarbeidsparnerne ikke lenger bidrar med denne forskerressursen, men heller betaler en kontingent. Den er foreslått til å ligge på rundt 30 000,-.

Styret i KIFO vil støtte forslaget og anbefaler Representantskapet å gjøre de nødvendige endringene i vedtektene.