Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Formålet med stillingen er å legge til rette for virksomheten til de ansatte og i nettverket. Sammen med daglig leder utgjør stillingen KIFOs administrasjon. Den som ansettes får daglig leder som nærmeste overordnede.

Stillingens hovedoppgaver og ansvar er å
– utføre daglige administrative funksjoner
– legge til rette for virksomheten i stiftelsen, slik som styret og andre organer
– legge til rette for gjennomføringen av prosjektene, publisering (inkl hjemmesider) og lokal bibliotekdrift

Les hele annonsen: