Kirke-stat rapportene

KIFOs rapporter etter kirke-stathøringen er nå kontrollert for feil og lagt ut i korrigerte utgaver.

Rapportene finner du her.