Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Cathrine Hansen har vært knyttet til KIFO som forskningsassistent siden 1999, men slutter hos oss til sommeren. De siste fire årene har hun hatt permisjon for å jobbe med en Phd-grad ved BI, som vil bli ferdig i løpet av høsten.

Lykke til!