Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf

Oppsummeringen omfatter i første rekke 1550 uttalelser fra menighetsråd, kirkelige fellesråd og kommuner. Det er Pål Ketil Botvar som har hatt den faglige ledelsen fra KIFOs side, og arbeidet med analyser og gjennomgang er gjort av Berit Gravdahl, Mari Repstad, Kristine Rødstøl og Mari Tampuu. Tallene fra KIFO-rapporten ble presentert av statsråd Trond Giske den 25 januar, og de har fått bred dekning i pressen etterpå. En mer fullstendig oppsummering av høringene planlegges overlevert til KKD den 15 mars.