KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

På KIFO-seminaret 7 – 8 mai får vi besøk av dr. teol. Lars Ahlin, som er universitetslektor i Århus. Han vil holde åpningsforelesningen. Han har nylig utgitt boken ”Pilgrim, turist eller flyktning? En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten”, og han disputerte i 2001 på en avhandling om religiøsiteten i New Age. Han er engasjert i et forskningsprosjekt om spiritualitet blant alternative behandlere i Danmark. Ahlin vil også respondere på framlegg fra KIFO-forskere.

(Andre dag av seminaret arrangeres i samarbeid med Kirkerådet og har demokrati i Den norske kirke som tema. KIFO vil legge fram relevant materiale fra stat-kirkehøringen.)