Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Maria Aase (f. 1950) er ansatt i full stilling som rådgiver i KIFOs administrasjon fra 25. september 2007. Hun er blandt annet utdannet lærer og har arbeidet i mange år ved kontoret til Døvemenighetene i Norge. 

Astrid Pettersson har, etter ti års innsats som KIFOs kontorleder, nå sagt opp sin stilling. Anne Marie Sverdrup fortsetter som vikar i stillingen frem til 25. september.