Ny medarbeider på KIFO

Maria Aase er tilsatt i stillingen som rådgiver ved KIFO fra 1. oktober.

KIFO ønsker hjertelig velkommen!
Stillingen erstatter den tidligere kontorlederfunksjonen og er under utforming. Den nye rådgiveren kommer til å gjøre seg kjent med medarbeiderne i staben og i nettverket etter hvert.