KIFO-seminar 28. mai 2013: «Det livssynsåpne samfunn»

KIFO-seminaret tirsdag 28. mai vil ta utgangspunkt i NOU 2013: 1 fra det religionspolitiske utvalget, «Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk» og bevege seg tematisk over på ulike sider ved endringene i stat-kirke forholdet.

 

Foreløpig program:

 

Program

 

 

09:30 – 09:45

Velkommen, Introduksjon

Ånund Brottveit,
forskningssjef KIFO

09:45 – 10:30

Framlegg av ny empiri fra KIFO-forskning

Ulla Schmidt,
forsker I KIFO

10:30 – 11:15

Utredningen om “det livssynsåpne samfunn” –
Veivalget og hovedkonklusjoner

Sturla Stålsett,
generalsekretær Kirkens bymisjon

11:30 – 12:15

Religion i det offentlige rom – utfordringer knyttet til tros- og livssynsmangfoldet

Ingunn Breistein,
instituttleder UiA

12:15 – 13:00

Lunsj

 

13:00 – 13:45

Grunnlovsendringen og stat – kirke forholdet

Egil Morland,
1. lektor, NLA Høgskolen,
AU-medlem i Kirkerådet

14:00 – 14:45

Folkekirken og den religionspolitiske diskusjonen

Sivert Angel,
rektor PTS

15:00 – 15:45

Den danske situasjonen og religionspolitiske perspektiver

Lene Kühle,
uddannelsesleder, Universitetet i Århus

 

Generell informasjon
Seminaret holdes på Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 14, tirsdag 28. mai 2013. Seminaret, inklusive lunsj er gratis, men vi må ha påmelding av hensyn til serveringen.
Påmelding til kifo@kifo.no innen 21. mai 2013

Reise
KIFO dekker reise og opphold for en deltaker pr. samarbeidspart. Vi foretrekker at dere bruker vårt reisebyrå: VIA Travel (+47 23151600). Be om at faktura sendes direkte til KIFO. For andre reiseutgifter, send reiseregning til KIFO etter seminaret. Reiseregningsskjema finnes elektronisk på nettet, (klikk her) eller dere kan få det i papirversjon av KIFO.
Reiseregning bør sendes innen en måned etter seminaret. Vennligst send reiseregning direkte til KIFO og ikke innom hovedarbeidsgiver. Det sparer både KIFO og dem for en del ekstra arbeid.

(Deltagere fra ikke samarbeidspartnere er velkommen på seminaret, men må dekke reise og opphold selv).

Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Frognerseterbanen. Om dere kommer med bil, er innkjøringen til Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering deles av sykehuset og høgskolen. Det er ca. 10 minutter å gå til KIFO fra Majorstuen.