Om hellige hus og musikalsk endring

KIFO forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar med artikler i to nye bøker

Bøkene presenteres på et seminar på MF onsdag 13.3 kl. 15.15 – 17.15.

Forside Hellige HusDe to bøkene som presenteres har fått tittelen Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i norsk religiøst liv (redaktører Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen) og Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv (redaktører Pål Repstad og Irene Trysnes). Bøkene er et resultat av forskningsprosjektet Religion som estetiserende praksis (RESEP), finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Universitetet i Agder. KIFO har vært en del av forskningssamarbeidet.

På MF-seminaret har professor og KIFO-forsker Olaf Aagedal innlegg om Bedehusets arkitektur.

De to bøkene tar for seg temaet religion og estetikk og drøfter endring av estetiske uttrykksformer i religiøst liv med vekt på de siste 30-40 årene. Boken Hellige hus inneholder to kapitler av KIFO-forsker Olaf Aagedal: Bedehusarkitektur og bedehuskultur samt Kulturkirken i lokalsamfunnet: Tolv teser om kulturalisering av Den norske kirke.

Forside Fra forsakelse til feel-goodBoken Fra forsakelse til feelgood inneholder kapitlet With God on our side. Bob Dylan i norsk kirkeliv av KIFO-forsker Pål Ketil Botvar. Også KIFO-forskerne Inger Furseth og Ann Kristin Gresaker har vært en del av Resep-samarbeidet, men publiserer i andre kanaler.