Hompland og Aagedal med kapittel i boken «Festival!»

«Festivalscenarier» – presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge

Fra boklanseringa 12. juni 2013Ulike former for festivaler har blitt tunge elementer i det norske kulturlivet. Stadig flere festivaler omfatter stadig flere kulturelle arrangementer, besøkende og lokalsamfunn, og det synes åpenbart at festivalene har fått stor betydning for folkeliv, identitet og aktivitet i by og bygd og for et vell av kulturuttrykk. I denne boka undersøkes festivalfenomenet av en rekke forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

Festival! inneholder nyanserte analyser av festivalenes betydning for bl.a. sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boka argumenterer for at festivalene både er viktige hendelser på flere nivåer og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv. Det er derfor mye å lære fra festivalfeltet, som kan komme både festivaler og samfunnet ellers til gode.

Andreas Hompland og Olaf Aagedal  har skrevet kapitlet “Festivalscenariar” som presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge.

Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk