Tro og praksis knyttet til døden endres

I Religion og livssyn nr 1 2011, tidsskrift for religionslærereforeningen i Norge, skriver Pål Ketil Botvar om endringer i tro og praksis knyttet til døden.

Forsidebilde av Religion og livssyn 1_2011I artikkelen heter det blant annet at «Himmel-troen står sterkest blant godt voksne med høyere utdanning, mens forestillingen om reinkarnasjon  appellerer til yngre aldersgrupper med lavere utdanning».

Artikler fra tidsskriftet finnes her.