Olaf Aagedal analyserer betydningen av lystenning på Slottsplassen tyve år etter Kong Olav Vs død

Lystenning på Slottsplassen etter Kong Olav Vs død ble en tradisjonsskapende begivenhet som har påvirket vår måte å sørge på.

I kronikken analyseres lystenningen på Slottsplassen etter Kong Olav Vs død som en tradisjonsskapende begivenhet som har påvirket vår måte å sørge på. Aagedal viser at lystenning ble tatt i bruk også andre steder i landet for å minnes kongen og at fjernsynet bidrog til en spredning av tradisjonen. I de 20 år som har gått etter denne begivenheten har lystenning på graver blitt vanligere og Den norske kirke har i økende grad tatt i bruk lystenning som minnemarkering både under gudstjenester og i forbindelse med store ulykker. Han hevder at lystenning  fungerer som et tverrkulturelt og tverr-religiøst ritual og at det derfor også er egnet til å utrykke sorg i et stadig mer internasjonalisert samfunn. Les kronikken på Aftenpostens nettside.