Dr. Art. Pia Lane er ansatt som Forskningssjef i KIFO

Pia Lane kommer fra en PostDoc-stilling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Pia LaneI sin jobb som postdoktor analyserer Pia norsk politikks innvirkning på kvensk språk og identitet over tid. Prosjektet heter «Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community» og er finansiert av Norges forskningsråd.

Pia jobber også som rådgiver for et av de tverrfakultære forskningsområdene ved Universitetet i Oslo; «Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder», og hennes oppgave er å koordinere arbeidet med prosjektutvikling og søknader om ekstern finansiering.

Pia Lane tiltrer forskningssjefstillingen i KIFO 1. oktober 2011.

Les mer om Pia Lane på UiOs nettside.

Foto: Ram Gupta, UiO