Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 4. februar 2011

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

  • driver fler- og tverrfaglig forskning, utredning og utviklingsarbeid innen feltet kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning
  • er organisert som et forskningssenter med en fast forskerstab, og har dessuten elleve samarbeidende medlemsinstitusjoner
  • finansieres gjennom statstilskudd og eksterne oppdragsmidler

Forskningssjefen er KIFOs daglige leder. Sammen med styret har forskningssjefen ansvar for utvikling og gjennomføring av KIFOs mål og strategier, og han/hun ivaretar den faglige, administrative og økonomiske ledelsen av institusjonen.

Vi søker en forskningssjef som

  • kan bidra til å videreutvikle KIFO som ledende forskningsmiljø på sitt felt
  • har erfaring fra prosjektledelse eller forskningsstrategisk arbeid
  • har gode leder- og samarbeidsegenskaper
  • har solid og relevant faglig kompetanse
  • har interesse for og erfaring med empirisk forskning i det aktuelle feltet

Stillingen er en åremålsstilling på 6 års kontrakt, med mulighet for fornyelse. 
Stillingen lønnes som forskningssjef kode 1111, ltr 69-98 ii Statens regulativ. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse. 

Tiltredelse 1.9.2011

Stillingsbetenkning er utarbeidet og kan lastes ned her.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

styrets leder Arne B. Grønningsæter (Arne.Groenningsaeter@fafo.no tlf. 90076570 /  22088715)

eller til konst.forskningssjef Ulla Schmidt (ulla.schmidt@kifo.no tlf. 23 33 47 28)

Søknad merket «Forskningssjef» sendes innen 4.februar 2011 til KIFO, Pb 45 Vinderen, 0319 Oslo