Stiftsdagene i Nidaros arrangeres 14.-15. februar 2011

Temaet er «Mangfoldig, sann og livsnær – å være kirke med mange kulturer».

Et av foredragene er «Kirke i endring» av KIFO-forsker Pål Ketil Botvar. I dette foredraget vil han blant annet gjøre rede for endringer i det religiøse landskapet som fremkommer i boka «Religion i dagens Norge», utgitt av Universitetsforlaget høsten 2010 med Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar som redaktører. Programmet for stiftsdagene finner du her.