KIFO-seminar 29. november: Religion og skole

Universitetslektor Kerstin von Brömssen, Göteborgs Universitet, vil være hovedforedragsholder.

Univ. lektor Kerstin von Brömssen, Göteborgs Universitet, vil forelese innen feltet ungdom, religion og undervisning i det flerkulturelle samfunnet. Her kan dere lese mer om Kerstin von Brömssen.

I tillegg blir det fremlegg og papers til emnet fra ulike forskere på feltet.

Seminaret finner sted tirsdag 29. november kl. 09:00 – 16:30 på Diakonhjemmet høgskole, Konferanserommet i 1. etg. 

Program

Kl Tittel Navn
9:00 Kaffe, te  
9:30 Religionskunskap utmanas: sekularisering, gränser och toleransens konturlöshet     

Kerstin von Brömssen
Göteborgs Universitet

10:30 Kaffe, te  
10:50 Modaliteter i multireligiøse kontekster.  Om sannhet, fortellinger og bilder i de nye RLE-læreverkene 

Sissel Undheim
Universitetet i Agder

11:30 Kart og veikart, danning og hellighet

Elisabet Haakedal
Universitetet i Agder

12:10

Lunsj 

13:00 Presentasjon av prosjektet «RLE på Sunnmøre»

Bente Afse og Kristin Hatlebrekke Høgskulen i Volda 

13:10 RLE-lærerrolla: Terp eller terapi?

Kristin Hatlebrekke 
Høgskulen i Volda

13:50 Elevers lesing av religionens kunst Geir Winje
Høgskolen i Vestfold
14:30 Kaffe, te  
14:50 Ritualisering av død i norsk skole  Ida Marie Høeg
KIFO
15:30  RLE-læraren. Religion og skole i eit handlingsteoretisk lærarperspektiv  Kåre Fuglseth 
Universitetet i Nordland
16:10  Avslutning m/kaffe og frukt  

Seminaret er gratis, men av hensyn til lunsjservering ber vi om påmelding til kifo@kifo.no innen mandag 21. november
Reise
KIFO dekker reise og opphold for en deltaker pr. samarbeidspart. Vi foretrekker at dere bruker vårt reisebyrå: VIA Travel (+47 23151600). Be om at faktura sendes direkte til KIFO. For andre reiseutgifter, send reiseregning til KIFO etter seminaret. Reiseregningsskjema finnes elektronisk på nettet, (klikk her) eller dere kan få det i papirversjon av KIFO.
Reiseregning bør sendes innen en måned etter seminaret. Vennligst send reiseregning direkte til KIFO og ikke innom hovedarbeidsgiver. Det sparer både KIFO og dem for en del ekstra arbeid.

(Deltagere fra ikke samarbeidspartnere er velkommen på seminaret, men må dekke reise og opphold selv).

Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Frognerseterbanen. Om dere kommer med bil, er innkjøringen til Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering deles av sykehuset og høgskolen. Det er ca. 10 minutter å gå til KIFO fra Majorstuen.