I samarbeid med Det Norske Bibelselskap, arbeider KIFO med å analysere bibelbruk i Norge. Undersøkelsen består både av kvantitative og kvalitative analyser. Ved hjelp av statistiske analyser er det mulig å tegne et kart over bibelbruk i Norge: Hvem leser, og leser ikke, i Bibelen? Og hvordan henger dette sammen med slike ting som alder, utdanningsnivå, personlig tro med mere? Kvalitative intervju med bibellesende nordmenn gjør det mulig å gå i dybden i enkeltindividers erfaringer, synspunkter og holdninger – både når det gjelder bibelbruk, men også hva det vil si å ha en kristen tro i Norge i dag. Dette er dermed et prosjekt som både trekker store linjer og gir detaljert kunnskap om Bibelens plass i Norge i dag. Rapporten kan lastes ned her

Første del av prosjektet er allerede avsluttet og funnene er publiser i rapporten Nordmenns bibelbruk (KIFO 2017: 1). Det er mulig å lese mer om rapporten og pressedekningen av denne på KIFOs hjemmesider, hvor den også kan lastes ned.