Ånund Brottveit er ansatt som forskningssjef i KIFO

Ånund Brottveit kommer fra stilling som forsker /høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole

Ånund Brottveit er sosialantropolog, og har vært 20 år som forsker ved DIAFORSK på Diakonhjemmet. Derfra har han lang erfaring med oppdragsforskning, prosjektledelse og forskningsledelse, og hans forskningstema omfatter bl.a. religionsfrihet, flerkulturalitet og inkludering.

Brottveit er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter. Et av dem er ledet av KIFO-forsker Olaf Aagedal innen Forskningsrådets program for Forskning for Grunnlovsjubileet 2014 der Brottveit ser på den flerkulturelle dimensjonen ved nasjonalfeiringen. Han er også inne i et større prosjekt om selvhjelpsgrupper, ledet av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) og finansiert av Helsedirektoratet.

Brottveit tiltrer stillingen 1. februar 2013.

Disputas – Ånund Brottveit

Cand-polit Ånund Brottveit vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Åpne samtaler – mer enn ord?

Nettverksmøter som kumminikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Blindern
Start: 25. januar kl. 12.15
Slutt: 25. januar kl. 15.00

Les mer hos Universitetet i Oslo – Sosialantropologisk institutt.