«Barna endrer nattverden»

Vårt Land og vl.no 2.2.2017. Ut med smokk – inn med vin og brød.

«Barns adgang til nattverd er en del av en stille religiøs revolusjon. Før måtte man være «bekjennende kristen» for å gå til nattverd, nå blir man kristen ved å gå til nattverd», hevder KIFO-forsker Olaf Aagedal