Boklansering på OsloMet, Biblioteket (P48) Onsdag 27. november kl. 15 – 16:30

Forskning på selvhjelpsgrupper i Norge:

Hvordan og hvorfor skiller utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge seg fra andre vestlige land? Myndighetene og aktører i sivilsamfunnet har sammen skapt en hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme «selvhjelpssaken». Det er også unikt at man har prøvd ut grupper på tvers av problemtyper eller diagnoser. Tilnærmingen til deltakernes livsproblemer er i hovedsak psykologiserende, og kan sees som uttrykk for at vi lever i en individualistisk og «terapeutisk kultur». I gruppene legges det samtidig stor vekt på utvikling av kollektive goder som felles forståelse og gjensidighet. I boka ser vi nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser og sosiokulturelle perspektiver på velferdsstatsutvikling.

Nykommeren Selvhjelp Norge har skapt «bevegelse» i det norske selvhjelpsfeltet, og er et eksempel på nye samarbeidsformer i grenselandet mellom stat og sivilsamfunn.

Boka, som er redigert av Ånund Brottveit og Marte Feiring, sammenfatter forskning på selvhjelpsgrupper med utgangspunkt i et prosjekt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR – OsloMet, finansiert av Helsedirektoratet. Forskerne Nora Gotaas, Marte Feiring og Hilde Zeiner Hatleskog er ansatt ved OsloMet, og Ånund Brottveit ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

 

OsloMet, Biblioteket i Pilestredet 48 (P 48), onsdag 27. november, kl. 15 – 16:30

Møteleder: Ånund Brottveit, bokredaktør og forskningssjef ved KIFO

Velkommen v/Simon Aase, forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk

Innledning: Hjelp til selvhjelp – fra gruppa, organisasjonen og myndighetene. v/ Ånund Brottveit

Kommentar: Prof. Halvard Vike, Universitetet i Sørøst-Norge

Kommentar: Solbjørg Talseth, styreleder i Norsk selvhjelpsforum, og Eli Vogt Godager, tidligere ansatt i Selvhjelp Norge

Spørsmål og kommentarer fra salen

Avslutning v/Simon Aase

 

Boken finner du her