Boklanseringssseminar

KIFO gav ut boken «Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv», redigert av Ulla Schmidt, og arrangerte i den anledning et seminar med samme tittel. Her rettet vi søkelyset mot sentrale premisser i den pågående debatt om kirkeordning.

Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv

Mandag 6. november 09.30-12.00, Diakonveien 14 (Diakonhjemmets Høgskoles lokaler), 0370 Oslo

I dette seminaret, som vi arrangerer i anledning utgivelsen av boken «Endring og tilhørighet: Statskirkespørsmålet i perspektiv» (red. av Ulla Schmidt), retter vi søkelyset mot sentrale premisser i den pågående debatt om kirkeordning. Er det godt nok grunnlag for de ulike utbredte antagelser om forholdet mellom Den norske kirke og medlemmene, og mellom Den norske kirke og samfunn / befolkning, og er konsekvensene som trekkes med tanke på kirkeordning, overbevisende?

 Seminaret er altså ikke en debatt for eller mot fortsatt statskirkeordning, men en mulighet til å ta et skritt tilbake og se nærmere på grunnleggende premisser og forutsetninger i debatten. Nå, tre-kvart år etter at Gjønnesutvalget presenterte sin utredning, er det også tid for å kaste et blikk på debatten som har fulgt. Hva har vært den «røde tråd», og har de viktigste spørsmålene kommet i sentrum?

Seminaret er gratis, men av hensyn til planlegning ber vi om påmeldig til kifo@kifo.no, helst før 1. november.

Program

9.30   Velkomst; Ulla Schmidt, forsker KIFO/professor II Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
9.40   Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overfladisk konvensjon eller dyp mening?
         Innledning: Ida Marie Høeg, forsker KIFO
         Respons: Harald Hegstad, professor, Menighetsfakultetet
10.10  Statskirkeordning: Nasjonal identitet og tradisjonsbærende fellesskap?
         Innledning: Pål Ketil Botvar, forsker KIFO, Ulla Schmidt, forsker KIFO
         Respons: Anne Stensvold, professor, religionshistorie, Universitetet i Oslo
10.50  Kort pause; kaffe, te, frukt
11.00  «Livssynsminoriteter»: tar de for stor eller får de for liten plass i diskusjonen om statskirkeordning?
         Innledning: Oddbjørn Leirvik, professor Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo
         Respons: Ingunn F. Breistein, 1.amanuensis, Ansgar Teologiske Høgskole,
         Shoaib Sultan, statsviter (tidl sekr. Islamsk Råd Norge)
11.30  Debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning: Har den dreid seg om det den burde?
         Inneldning: Ulla Schmidt, forsker KIFO