Her bygges nasjonal identitet

Vårt Land 25.01.2017. KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss bidrar med kommentarer i en
lengre reportasje om nasjonal identitet.

Les hele saken her.