KIFO får en ny kollega fra 1.mars! Carsten Schuerhoff er ansatt som forsker II i en  vikarstilling fram til 31.12.2021. Carsten har doktorgrad i teologi som han disputerte ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main/Tyskland i 2019. Tema for avhandlingen var (folke-)kirkens kår i den mangfoldige Groruddalen. Han har også en bred kirkelige og teologiske kompetanse som sokneprest og kapellan. Ved siden av jobben som sokneprest har Carsten også vært medlem av forskergruppa ESPACE: De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis ved Det teologiske fakultet/UiO og Forschungsgruppe Empirische Theologie ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main/Tyskland. Hans forskning er knyttet til og har sitt opphav i erfaringer og engasjement fra en prestehverdag i Groruddalen.

Vi ønsker Carsten velkommen!