Heimbrock, Hans-Günter: Riskante Sätze: Von Gott reden. (Risikable setninger: Å tale om Gud)

Ifølge kristen teologi kan Gud ikke sies, Gud er usigelig. Selv i en postkristen tid blir det likevel snakket om Gud overalt. Nettopp derfor er det også en grunnleggende teologisk oppgave å snakke om Gud.

Hans-Günter Heimbrock, prof. em. for praktisk teologi og religionspedagogikk ved Goethe-Universität Franfkurt, har utgitt en samling av eksplorative tekster, essayer, poetiske tekster og skisser for praksis, og fokuserer hele veien på nettopp de som snakker om Gud og deres språk. Dette åpner for spørsmål som disse: Hva skjer med mennesker når de snakker om Gud på en eller annen måte? Hva gjør det at det å snakke har en iboende tiltalende effekt på lyttere i det ene tilfelle, men slett ikke i andre tilfeller? Hvilke erfaringer gjør de som snakker med seg selv, om de våger å snakke om Gud, det usigelige? Og hvilke grenser og avgrunner viser seg i de forskjellige casene?

Boken har blitt til i et internasjonalt forskningsnettverk og Carsten Schuerhoff har bidratt med en erfaringsrefleksjon fra Groruddalen. Han tar utgangspunkt i en foredragssituasjon i et folkeakademi hvor Martin Luther og 500 år reformasjon skal tematiseres, og en menighetskveld hvor plutselig det å skjelne mellom «Jesus» og «Jesus Kristus» viser seg å være provokativt og opprivende.

Heimbrock avslutter boken med å skissere veier til praksis som peker på konkrete perspektiver og som vil oppmuntre til å snakke autentisk.

Heimbrock, Hans-Günter. Riskante Sätze: Von Gott reden. Erfahrungen mit dem Reden von Gott. Skizze, Essays und literarisch-poetische Variationen, unter Mitarbeit von Lars Christian Heinemann, Peter Meyer, Carsten Schuerhoff, Petra Sorg und Erna Zonne-Gätjens, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2021, 346 Seiten, € 45. (https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/detail/index/sArticle/57245)