Forlenget vikariat for forskningsassistent

Turid Skorpe Lannem har fått forlenget sitt vikariat som forskningsassistent i KIFO i og med at Cathrine Hansen har fått forlenget permisjon. Turid vil være i KIFO ut juni 2007.

Hun vil fortsette arbeidet med prosjektene «Kirke, religion og pluralitet i hovedstaden» og «For alteret – i kirkebenken» som forsker Ole Gunnar Winsnes har ansvar for.

Turid er også sterkt involvert i de to kompetansenettverksgruppene som KIFO og Styringsgruppen for reform av trosopplæring i Den norske kirke har inngått avtale om. De hadde sin første samling i desember 2005 og vil fortsette med samlinger i 2006. For mer informasjon, les http://www.kirken.no/storstavalt/index.cfm?aktivtoppid=71448.

KIFO har fått i oppdrag fra Kirkerådet å evaluere bispenominasjonen i Sør-Hålogaland. Turid vil også bli involvert i dette arbeidet.