Forskning om ritualer og katastrofer

I siste nummer av Lægeforeningens tidsskrift finner du en artikkel av Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen, som presenterer deler av resultatene fra studien av minnegudstjenester.

Danbolt og Stifoss-Hanssen har arbeidet med en studie av minnegudstjenester etter katastrofer siden 2002. I artikkelen i Lægeforeningens tidsskrift blir gudstjenestenes funksjon i omsorgen for de utsatte særlig presentert: Les artikkelen.  En mer fullstendig publisering av resultatene kommer i bokform i løpet av året.