Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 15. mai 2012

Vår nåværende forskningssjef går over i ny stilling ved Universitetet i Oslo, og vi søker derfor hennes etterfølger. Forskningssjefen er KIFOs daglige leder. Sammen med styret har forskningssjefen ansvar for utvikling og gjennomføring av KIFOs mål og strategier, og han/hun ivaretar den faglige, administrative og økonomiske ledelsen av institusjonen. 

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

  • driver fler- og tverrfaglig forskning, utredning og utviklingsarbeid innen feltet kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning
  • er organisert som et forskningssenter med en fast forskerstab, og har dessuten elleve samarbeidende medlemsinstitusjoner
  • finansieres gjennom statstilskudd og eksterne oppdragsmidler 

Vi søker en forskningssjef som

  • kan bidra til å videreutvikle KIFO som ledende forskningsmiljø på sitt felt
  • har erfaring fra prosjektledelse eller forskningsstrategisk arbeid
  • har gode leder- og samarbeidsegenskaper
  • har solid og relevant faglig kompetanse
  • har interesse for og erfaring med empirisk forskning i det aktuelle feltet

Stillingen er en åremålsstilling på 6 års kontrakt, med mulighet for fornyelse. 

Lønn etter avtale innenfor stillingskode 1111, forskningssjef i Statens regulativ. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse.               

Tiltredelse etter avtale.

Stillingsbetenkning er utarbeidet og kan lastes ned her.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrets leder Arne B. Grønningsæter (Arne.Groenningsaeter@fafo.no tlf. 90076570 /  22088715) 

Søknad merket «Forskningssjef», vedlagt CV og publikasjonsliste, sendes innen 15. mai 2012 til Arne B. Grønningsæter, Paulus plass 1 A, 0554 Oslo