Frokostmøte: Eit senter for forskning i samtid og kyrkje?

Torsdag 21.november 2019 kl. 08:00–09:30

Kirkens Hus, Rådhusgata 1, Oslo

Lars Julius Halvorsen, førstelektor og instituttleder ved Høgskulen i Volda og Anders Aschim, professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskulen i Innlandet, Hamar har på oppdrag fra KIFO og Den norske kirke skrevet en evaluering av KIFO sitt arbeid og virke.
På dette frokostmøtet vil de to presentere hovedfunn fra evalueringen.

Etter presentasjonen blir det panelsamtale med blant andre styreleder ved KIFO Jørgen Straarup, forskningsleder Ånund Brottveit og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.
Panelsamtalen ledes av kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig.

Mot slutten vil det åpnes for spørsmål og innspill fra salen.