Ida Marie Høeg disputerte fredag 28. august

Ida Marie Høeg disputerte for Ph.D.-graden ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen med avhandlingen «Velkommen til oss.» Ritualisering av livets begynnelse.

Prøveforelesning
Tid:
Torsdag 27. august kl. 16:30
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas
Tid:
Fredag 28. august kl. 9:30
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Bedømmelseskomité
1. opponent: Professor Eila Helander, Institutionen för praktisk teologi, Helsingfors Universitet
2. opponent: Professor Margit Warburg, Institutt for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Komiteens leder: Professor Michael Stausberg, Universitetet i Bergen