Inger Furseth konstituert forskningssjef

Forsker I, Inger Furseth, er konstituert som forskningssjef ved KIFO inntil ny forskningssjef blir ansatt og tiltrer.

Inger Furseth har jobbet på KIFO siden 1997.

Hun er bl.a. leder av forskningsprogrammet NOREL, og Professor II i religionssosiologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet.

Stillingen som forskningssjef er utlyst med søknadsfrist 15. mai 2012.