KIFO-forsker har disputert

Espen Dahl, som har vært KIFO forsker fra Det praktisk-teologiske seminar de senere årene, disputerte for graden dr art like før jul.

Dahls avhandling heter ”The Holy and the Everyday. Toward a phenomenology of religious experience after Husserl”, og den er utgitt i serien Unipub/avhandlinger (Acta Theologica nr 15).