Kirkerådet undersøker om det er mulig å få til forhåndsstemming på internett. – Her ligger et potensial til å få opp valgdeltakelsen, sier valgforsker Tore Witsø Rafoss (KIFO)
Les hele saken her
KIFOs rapport om kirkevalget 2019 kan leses her