KIFO-forsker valgt ut som fast spaltist i Anthropology News

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt valgt ut som spaltist i den amerikanske antropologiforeningens (AAA) medlemstidsskrift Anthropology News (AN), som utkommer på nett og papir på månedsbasis, og går ut til medlemmer av foreningen over hele verden i et antall av over 10 000 hver måned.

Som spaltist i Anthropology News vil Bangstad levere en månedlig spalte med tittelen ‘Public Anthropology In An Attention Economy’ hvor han vil trekke frem antropologisk forskning av relevans og betydning for forståelsen av den samtid vi lever i.

Bangstad er den første norske faste spaltist i dette tidsskriftet.