Opning av KIFO-konferanse forsking om muslimar i Noreg til Kifo