KIFO seminar 11. og 12. mai 2009

Ny religionsundersøkelsen: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral.

ISSP (International Social Survey Programme) 2008 (les mer om ISSP)

11. mai:
kl. 10:00 – ca 12:00. Mini-seminar (åpent for alle interesserte):
KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt presenterer og diskuterer noen sentrale funn fra en ny undersøkelse av
religion i den norske befolkningen.
Hva skjer med religiøs tro og praksis i Norge – blir tradisjonell kirkelig religion mer influert av alternativ religiøsitet?
– Hva mener nordmenn om bruk av religiøse symboler og kleesplagg i offentlige institusjoner? Eller om at religion har
  innflytelse i den offentlige sfære?
– Og hvordan endrer holdninger til omdiskuterte moralspørsmål seg blant de tradisjonelt kirkelig religiøse, sammenlignet
  med den øvrige befolkning?
Dette er noen av spørsmålene som en ny religionsundersøkelse gjennomført i 2008 gir svar på, og som vi vil legge frem
og diskutere på dette mini-seminaret.

kl. 13:00 – 17:30: Fagseminar
– «Kvantitative religionsdata fra en dansk forskersynsvinkel» – forelesning v Peter Lüchau, PhD i religionssosiologi, 
   Københavns Universitet
– Diskusjon av fremlegg av artikkelutkast til boken «Religionens tilbakekomst?» (red. Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt). 
  Kommentator: Peter Lüchau

Framlegg v./:
Ida Marie Høeg: Religion – livsfaser og tradering
Pål Ketil Botvar: Alternativ religiøsitet
Ulla Schmidt: Religion og Moral
May Linda Magnussen: Religion, kjønn, likestilling
Pål Repstad: Regionale former for religion
Knut Lundby: Media som ressurs i religiøs livstolkning

(Dagen avsluttes med felles middag) 

12. mai:
kl. 09:00 – ca 12:00. Fagseminaret fortsetter

Framlegg v./:
Morten Sandland: Contextual Ecclesiology – a comparative study of new congretations in a Norwegian folk church and a Thai minority church.
(et par av fremlegene nevnt under 11. mai vil sannsynligvis bli flyttet til 12. mai).

Generell informasjon

Seminaret holdes på Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 14, Atrium Sør.

Påmelding innen 1.mai til kifo@kifo.no 
 
Reise
KIFO dekker reise og opphold for en deltaker pr. samarbeidspart. Vi foretrekker at dere bruker vårt reisebyrå: VIA Travel (+47 23151600). Be om at faktura sendes direkte til KIFO. For andre reiseutgifter, send reiseregning til KIFO etter seminaret. Reiseregningsskjema finnes elektronisk på nettet, eller dere kan få det i papirversjon av KIFO. 
Reiseregning bør sendes innen en måned etter seminaret. Vennligst send reiseregning direkte til KIFO og ikke innom hovedarbeidsgiver. Det sparer både KIFO og dem for en del ekstra arbeid. 
 
Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Frognerseterbanen. Om dere kommer med bil, er innkjøringen til Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering deles av sykehuset og høgskolen. Det er ca. 10 minutter å gå til KIFO fra Majorstuen.