KIFO-seminar høsten 2006: 6. og 7. november

Dette KIFO-seminaret konsentrerte seg tematisk om Kirke – stat-prosessen vi er midt inne i, og fant sted i forkant av kirkemøtets behandling av høringsuttalelsen.
Boklansering. Gjesteforelesninger og kommentarer.

Boklansering: Under seminaret lanserte KIFO sin nye bok om stat – kirke-spørsmålet. Redaktør Ulla Schmidt.

Gjesteforelser og kommentator: Anders Bäckström, professor i religionssosiologi, Uppsala, og forskningssjef. Han er også leder for forskningsprosjektet «Från statskyrka till fri folkkyrka».

Seminaret fant som vanlig sted på Diakonhjemmets høgskolesenter.