KIFO seminar høsten 2009, 7. desember

«Kulturkyrkja og Pilgrimskyrkja».

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?

Det skjer i dag ei «kulturalisering» av Den norske kyrkja. Frå kyrkjeleg hald blir det satsa meir på å profilere kyrkja som kulturinstitusjon og kulturaktør. Døme på dette er den kyrkjelege kulturmeldinga i 2005 og etablering av kulturrådgjevarstillingar i seks bispedømme i 2009. Eit anna døme er kyrkja si involvering i den nye pilgrimssatsinga. Forsking viser også at det frå kulturlivet si side er ein aukande bruk av kyrkjerommet til kulturarrangement (julekonsertar, kyrkjekonsertar under festivalar osv).

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar denne «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?
Korleis skal vi tolke denne utviklinga? Kva er kyrkja sin funksjon i norsk kulturliv? Kva gjer ei slik satsing med kyrkja si sjølvforståing og kyrkja sitt omdømme? Kva utfordringar skaper kulturell pluralisering for kultursatsing i ei nasjonal folkekyrkje? Kva problemstillingar reiser dette for kulturforsking og kyrkjeforsking?

På seminaret vil vi kombinere empiriske dokumentasjonar og casedrøftingar med presentasjon av teoretiske perspektiv på feltet.

Generell informasjon

Seminaret holdes på Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 14, Konferanserommet 1. etg.
Mandag 7. desember kl. 09:30 – 17:00
Påmelding innen 24. november til kifo@kifo.no 
 
Reise
KIFO dekker reise og opphold for en deltaker pr. samarbeidspart. Vi foretrekker at dere bruker vårt reisebyrå: VIA Travel (+47 23151600). Be om at faktura sendes direkte til KIFO. For andre reiseutgifter, send reiseregning til KIFO etter seminaret. Reiseregningsskjema finnes elektronisk på nettet, eller dere kan få det i papirversjon av KIFO. 
Reiseregning bør sendes innen en måned etter seminaret. Vennligst send reiseregning direkte til KIFO og ikke innom hovedarbeidsgiver. Det sparer både KIFO og dem for en del ekstra arbeid. 
 
Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Frognerseterbanen. Om dere kommer med bil, er innkjøringen til Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering deles av sykehuset og høgskolen. Det er ca. 10 minutter å gå til KIFO fra Majorstuen.