KIFO-seminar våren 2006

Vårens KIFO-seminar ble holdt 24. og 25. april 2006 på Diakonhjemmets Høgskole. Foreleser og respondent: dr.philos Knut Lundby. Tema: Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom.

KIFO-seminarene er interne fagseminarer som samler hele KIFO-familien, både KIFO-forskerne fra våre hovedsamarbeidspartnere og den faste staben. I tillegg inviteres kommentatorer utenfra. Disse har gjerne vært fra KIFOs fagområder fra de nordiske landene, eller fra tilgrensende fagfelt i Norge. Det har også noen ganger vært gjester fra utenfor Norden.

Vårens seminar var 24. og 25. april 2006 på Diakonhjemmet. Det endelige programmet er lagt ut her. På samme sted finnes også annen generell informasjon og oversikt over tidligere seminarer.  Dere kommer også til informasjonen via menyen til venstre.

Frist for melding om papers: ca to måneder før seminaret. Send beskjed til hans.stifoss-hanssen@kifo.no.
Frist for innlevering av papers: 10 dager før seminaret. Framleggene sendes ut til deltakerne etter hvert som de kommer inn.

Seminardatoene for høsten 2006 blir 6. og 7. november.