KIFO-seminar våren 2007

Vårens KIFO-seminar finner sted 7. og 8. mai. Tema og program presenteres senere.

Seminarets andre dag, 8. mai, faller sammen med Kirkerådets seminar Det kirkelige demokrati – mellom politisk demokrati og folkebevegelsesdemokrati, som dermed blir åpent for deltakere fra KIFOs nettverk.