Klassekampen skriver om tidsskriftet

I «Nordic Journal of Religion and Society» skrev Hans Raun Iversen en artikkel om endringer i dansk religiøsitiet, som han igjen knyttet til hendelsesforløpet rundt Muhammed-tegningene. Med denne som bakteppe intervjuet Klassekampen Raun Iversen om den danske folkereligiøsiteten og hvordan danske holdninger påvirket reaksjonene på karikaturene.

«Danskenes religiøsitet er i bunn og grunn sekulær. Slik forklarer den danske religionsforskeren Hans Raun Iversen danskenes uforsonlighet i karikaturstriden.» Klassekampen fredag 5. januar 2007.

Raun Iversen legger vekt både på den politiske og den mer folkelige sekulariseringen. «Statsministeren, Anders Fogh Rasmussen, sier at vi skal få religionen ut av det offentlige rom – det er hans slagord,» hevder han. Samtidig sier han at befolkningen støtter sterkt opp om velferdsstaten og mener at  Folkekirken står mer for danskhet enn religion.

For mer informasjon om Nordic Journal of Religion and Society, kan du gå inn på www.tapir.no