Konferanse om alternativ spiritualitet

Egede Instituttet arrangerer en åpen konferanse 27. og 28. nov. 2009 med temaet «50 år med alternativ spiritualitet»

Professor Per-Magne Aadnanes utgav i fjor boken ”Gud for kvarmann”.
Boken inneholder et historisk perspektiv på nyreligiøsitet, eller som vi kanskje også kunne kalle det ”alternativ spiritualitet”. Han har også tatt for seg den kristne kirkes møte med alternativbevegelsen i Norge de siste tiårene.

Egede Instituttet, som har vært en av de institusjonene i Norge som har arbeidet mest med dette emnet, synes det ville være naturlig og viktig å markere utgivelsen av boken med en konferanse der mange av de viktigste deltakerne i studiet av og debatten omkring alternativ spiritualitet får komme til orde. Flere av dem er også omtalt i Aadnanes’ bok. På denne bakgrunn arrangerer Egede Instituttet en Åpen konferanse 27. og 28. nov. 2009 med temaet 50 år med alternativ spiritualitet

Hovedforedraget vil bli holdt av professor Per Magne Aadnanes over temaet

«Då kyrkja vart framand i eige hus. Historia om kyrkja og den nye religiøsiteten».

I tillegg vil følgende delta med foredrag (i alfabetisk rekkefølge):
Tormod Engelsviken, Pål Ketil Botvar, Knud Jørgensen, Tore Laugerud, Anne Anita Lillebø, Lisbeth Mikaelsson, Arild Romarheim, Øyvind Solum, Arne Tord Sveinall, Notto R. Thelle
Egede Instituttet legger opp til et åpent seminar med en konstruktiv samtale der ulike syn kan komme til uttrykk.

Seminaret vil bli arrangert på Menighetsfakultet fredag 27. nov. kl. 13.00 til lørdag 28. nov. kl. 15.00. Avsett allerede nå disse to dagene!

Konferanseavgift ikke fastsatt ennå.

 

Link til Egede Instituttet