Konsultasjon om KIFOs rekrutteringsstudie

I samarbeid med Kirkerådets rekrutteringsnettverk, arrangerer KIFO en konsultasjon 17. mars 2009 vedrørende rekruttering til vigslede stillinger i Den norske kirke.

For påmelding, send mail til gresaker@kifo.no innen fredag 6. mars.

Rapporten om rekruttering til menighetspreststillinger ligger her.

Program

Konsultasjon vedrørende rekruttering til
vigslede stillinger i Den norske kirke

Tidspunkt:
Tirsdag 17.03.2009 kl 10:00 – 16:00

Sted:
Diakonhjemmets høgskole, Oslo, Atrium Sør.

Konsultasjonen arrangeres i anledning studien om rekrutterings- og bemanningssituasjonen for diakon-, kateket-, kantor- og menighetspreststillinger i Den norske kirke. Vi vil presentere funn fra studien, og ta opp problemstillinger knyttet til rekruttering til stillinger, og rekruttering til utdanningen. Det vil være responser til temaene, og vi åpner opp for en diskusjon blant deltakerne. Konsultasjonen avsluttes med en oppsummering, der det vil bli diskutert rekrutteringstiltak.

Navn på de som skal respondere på de ulike temaene, og de som skal oppsummere på slutten av konsultasjonen, kommer.

Program:
Kl. 10:00 – 12:00
Introduksjon ved forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen, KIFO

Presentasjon av rekrutterings- og bemanningssituasjonen for diakon-, kateket-, kantor- og menighetspreststillinger, ved Kari Jordheim, Diakonhjemmet Høgskole og Ann Kristin Gresaker, KIFO.

Hovedproblemstillinger i forhold til rekruttering til stillinger

Responser

Samtale blant deltakerne

Kl. 12:00
Lunsj

kl: 13:00 – 16:00
Hovedproblemstillinger i forhold til rekrutteringen til studier

Responser

Samtale blant deltakerne

Oppsummering

Veien videre med rekrutteringstiltak. Samtale blant deltakerne.

Avslutning