Kontorleder i permisjon

Kontorleder Astrid E. Petersson har fått innvilget permisjon ut juni 2007.

Kontorleder Astrid E. Petersson har fått innvilget permisjon ut juni 2007. Inntil videre er Helga Koinegg engasjert i 20% stilling med ansvar for økonomi, og Anne Marie Sverdrup som kontormedarbeider i halv stilling.