Kontorpersonalet våren 2007

Kontorleder Astrid E. Petersson har permisjon t.o.m. 30. juni 2007. I hennes fravær vikarierer Helga Koinegg og Anne Marie Sverdrup. I tillegg er Ellisiv Stifoss-Hanssen engasjert til å administrere KIFOs hjemmeside.

Fra 1. januar arbeider Helga Koinegg i 50 % stilling med ansvar for økonomi og merkantile oppgaver. Anne Marie Sverdrup har sekretærfunksjon og arbeider 60 %. Ellisiv Stifoss-Hanssen arbeider på timebasis.