Korttidsengasjement ved KIFO

15. oktober begynte KIFO arbeidet med høringssvarene etter stat/kirke-utredningen og engasjerte i den forbindelse en mindre gruppe medarbeidere.

KIFO har fått i oppdrag å gjennomgå høringssvarene etter stat/-kirkeutredningen, og dette arbeidet starter ca 15. oktober. Vi håper også å kunne gjennomføre et eget prosjekt med et fordypet arbeid med det samme og tilstøtende materiale.
I den forbindelse ønsker vi å engasjere personer med relevant hovedfags-/mastereksamen i perioden ca 15. oktober 2006 – 30. april 2007. Kontakt oss for nærmere informasjon: kifo@kifo.no eller tel 23 33 47 20.